เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในโครงการ “มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางวิรารัตน์ คงราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย