เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปเยี่ยมครอบครัว นายปรีชา คงรอด อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
เวลาประมาณ 11:00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนายปรีชาฯ ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังสำหรับสาเหตุนั้น คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนในพื้นที่  เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย