เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในโครงการ “มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ณ  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
นางวราณี สุภาตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย