เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ตาปี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “บริจาคโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ โชว์รูมโตโยต้า ตาปี
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 80 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 57 ยูนิต (คิดเป็น 14,700 ซีซี) ไม่ผ่านการ
คัดกรอง  จำนวน 23 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 57 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 57 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย