เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับ บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้างบิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 42 ยูนิต (คิดเป็น 14,700 ซีซี) ไม่ผ่านการ
คัดกรอง  จำนวน 10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 11 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 42 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 42 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย