เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี
เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้และทักษะตรวจเต้านมตนเอง ตลอดจนให้ความรู้การป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร