เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายรัชนิกร ทองปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอไชยา กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563″ ของอำเภอไชยา จำนวน 1 หลัง คือ ราย นางวัชรี เศลาอนันต์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลโมถ่าย พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ช่างก่อสร้าง และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย