เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายรัชนิกร ทองปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอไชยาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยาเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายบุญเหลือ สีดา อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 358/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา
2. นางวนิตดา ศรีสงค์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับญาติผู้ป่วยและเเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและ Face Shield  ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย