เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วัที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้างหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อเยี่ยมครอบครัว
นายณัฐพงษ์ สุทธิรักษ์ อายุ 43 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในกุฏิวัดสามัคคีผดุงพันธ์ ซึ่งเป็นบิดาของ เด็กหญิงนภา สุทธิรักษ์ อายุ 11 ปี ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ พัฒนาการล่าช้า
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องอยู่ในการดูแลของนายณัฐพงษ์ฯ ตลอดเวลาทำให้นายณัฐพงษ์ฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลืองให้ จำนวน 1 แพ็ค และมอบเงินให้ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นพร้อมกันนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ ให้ครอบครัวนายณัฐพงษ์ฯและตัวแทนหน่วยงานของรัฐ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย