เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำนวน ทองศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพุนพิน  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง คือ
ราย นางแชอ้ม วิศาล อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด