เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสำนวน ทองศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพุนพิน นางวสุ ประดิษฐพร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน ในการนี้
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางวราภรณ์ จันทน อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 135/6 ถนนจุลจอมเกล้า ชุมชนวัดดอนกระถิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลืองให้จำนวน 1 แพ็ค และมอบเงินให้ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนและตัวแทนหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย