เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 200 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโป อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามที่โรงเรียนได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ร่วมรับมอบ