เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธี
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี
      โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีจะมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 แห่ง คือ โรงพยาบาลปัตตานี
และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 150 รายการ เป็นเงิน 913,000 บาท ดังนี้
      1. เครื่องติดตามหัวใจสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
      2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง
      3. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบพกพา จำนวน 120 เครื่อง
      4. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย จำนวน 24 เครื่อง