เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านบากง ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามที่โรงเรียน
ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากง ร่วมรับมอบ