เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 150 ชิ้น และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์
ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านด่าน ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามที่โรงเรียนได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
มายังเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี