เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิมลคุณากร (ศาลากลางจังหวัดชัยนาท) มีผู้บริจาคโลหิต 246 ราย ได้จำนวนโลหิต 110,700 ซีซี มีผู้บริจาค
ดวงตา 4 ราย ร่างกาย 3 ราย อวัยวะ 1 ราย/เหล่ากาขาดจังหวัดชัยนาท