เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 468 ชุด พร้อมน้ำดื่ม มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรพยา 229 ราย อำเภอหันคา 150 ราย อำเภอหนองมะโมง 57 ราย อำเภอมโนรมย์ 28 ราย อำเภอวัดสิงห์ 2 ราย และอำเภอเมืองชัยนาท 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19