เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต
ณ อำเภอสรรพยา มีผู้บริจาคโลหิต 87 ราย ได้จำนวนโลหิต 39,150 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 7 ราย ร่างกาย 5 ราย อวัยวะ 6 ราย/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท