เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
จากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 200 ชิ้น แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)  โดยมี นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา
เป็นผู้รับมอบ