เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบหมายให้นางวนิดา วิศิษฐฎากุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ทำการปกครองจังหวัดตากและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดตาก(กศน.)โดยมีรองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากโดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดภาคการศึกษา โดยการมอบหน้ากากครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 12,032 ชิ้น และแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 80 ลิตร