เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่คณะครู จำนวน 200 ชิ้น และให้นักเรียน จำนวน 2,500 ชิ้น ณ  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โดยมี นางวรรณา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี คณะครูและตัวแทนนักเรียน  เป็นผู้รับมอบฯ ในการนี้ เพื่อให้คณะครู และนักเรียนใช้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019