เลือกหน้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมือง นางพัชรินทร์ สุปันตี ปลัดอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายหีต พินิจอักษร  อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่
2. นางเหี้ยง หนูภักดี  อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 110/49   หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
3. นางอัมพร สุปันตี อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย