เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายถาวร พรหมฉิม
นายอำเภอท่าฉาง นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉาง นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  3 ราย  ดังนี้
1. นางหน่วย คมขำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร
2. นางสมบุญ พรหมจินดา อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา
3. นางนึก สอนสีไหม อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  
และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย