เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย พมจ.เลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย และ อสม. ออกเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย ราย นางบุญฮู้ ละลี อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.10 บ.โคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
เครื่องถุงอุปโภค บริโภค นมผงสำหรับเด็ก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำเยี่ยมในครั้งนี้

Tags: เลย