เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอเมืองเลย พมจ.เลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยและ อสม. ออกเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย ราย นางสาวขวัญพูล ไชยทอง อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 242 ม.10 บ.โคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท เครื่องถุงอุปโภค บริโภค นมผงสำหรับเด็ก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำเยี่ยมในครั้งนี้