เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง
นายอำเภอชัยบุรี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี นายเกียงศักดิ์ หลเมฆ ปลัดอำเภอชัยบุรี นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.
คลองน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางเตี้ยง เจียมกำเนิด อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย
2. นางมาลี ไม้เรียง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 162/2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย