เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุกิจ มีพริ้ง
นายอำเภอชัยบุรี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.คลองน้อยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. เด็กหญิงนันทิดา กลับสงค์   อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 25/2   หมู่ที่ 8 ตำบลสองแพรก พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค และที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
2. นายเสริม สุขนา อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 61/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสองแพรก
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย