เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม นายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายสุชาติ ขำเกิด อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทำเนียบ
2. นายสุชาติ พรพัชรสันติสุข อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทำเนียบ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วยพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  และแอลกอฮอล์
ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย