เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคมนายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านใหม่
จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้ มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง ให้หลังละ 200,000 บาท รวม 23 หลัง  เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ ได้มอบให้
ราย นางเหี้ยง จารึกเรียม อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย