เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% ขนาด 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 แกลลอน, แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 250 ชิ้น แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยมี นายยาการียา อาหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวะ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) มาสู่เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน