เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% ขนาด 20,000 มิลลิลิตร จำนวน ๑ แกลลอน, แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร
จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 710 ชิ้น แก่เด็กนักเรียน, ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐
จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
      ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน และมอบข้อห่วงใยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) เช่น การหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่, การหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในที่คนแออัด, การเว้นระยะห่างทางสังคม ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓