เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางเอี่ยม วรรณพฤกษ์ อายุ 91 ปี  ณ บ้านเลขที่ 91
หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Stroke) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้สอบถามอาการ และร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน, มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบ
ที่สภากาชาดไทยกำหนดแก่คนไข้และครอบครัว พร้อมขอให้สาธารณสุขอำเภอประสานเรื่องดำเนินการจัดทำบัตรผู้พิการให้กับคนไข้