เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 26363 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางสาวจันทนา ขวัญแดง อายุ 40 ปี ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Stroke) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน, มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “ โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า ” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนดแก่คนไข้และครอบครัว พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวสูง และให้หาอาชีพเสริมหากร่างกายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนื่องจากบิดามารดาของผู้ป่วยสูงอายุมากแล้ว และได้กล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ด้านการสนับสนุน
กายอุปกรณ์ให้กับคนไข้ในพื้นที่