เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายสมพร ได้เลิศ อายุ 47 ปี กรณีตกเป็นบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย
เนื่องจากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างญาติ พี่น้องผลการตัดสินทางคดีสิ้นสุด ที่ดินตามข้อพิพาทตกเป็นของคู่กรณี เป็นเหตุให้ถูกขับไล่ออกจากที่พักอาศัยกะทันหัน
ส่งผลให้นายสมพรฯ ไม่มีที่อยู่อาศัย และได้อพยพครอบครัวไปพักอาศัยชั่วคราว ณ ที่นา ซึ่งไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัย ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาที่สะอาดใช้ ณ บ้านเลขที่ 39
หมู่ 2 บ้านกุดปลากุด ตำบลกุดปลากุด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท
เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย
ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น