เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด รพ.สต. บ้านตาดโพนไผ่ รพ.สต.หองท่ม รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. อำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น.  ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายสรรเสริญ อุระแสง อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
2. นางเมฆ ภูวะกง อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
3. นางบน ทองใบ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
4. นายคำบ่อ อุระแสง อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
5. นางเบ็ง คำภูแสน อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
6. นายสี พรหมน้อย อายุ 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางประกอบ บังศรี อายุ 98 อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ
8. นางสอน บุญทรัพย์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 227 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ
9. นายลอง ชมภูแสน อายุ 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ
10. นางเพ็ง สิทธิภูมิ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 9 ตำบลวาริชภูมิ
11. นางจร เมืองแทน อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลวาริชภูมิ
โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 11 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 11 แผง น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 11 ขวด หน้ากากอนามัย
จำนวน 22 ชิ้น  ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวดังกล่าว
   – เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายจำรอง แม่นยำ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยผิวหนังมะเร็งเม็ดเลือดขาว
2. นายวิทยา จันทร์พานิช อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือขาวเฉียบพลัน
3. นางอุทัย จันผานิจ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวดังกล่าว
 – เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย
คือ นางสมพิศ พรไชยา อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยได้มอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 1 คัน ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวดังกล่าว
 – เวลา 11.15 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.  นายสมจิตร วงศ์ประทุม อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยติดเตียง
2. เด็กหญิงประกายดาว พลไชย อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด
 โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ไข่ไก่ 2 แผง ดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 11.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ คือ นางทุมมี ดอกสอน อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 375 หมู่ที่ 147 ตำบลหนองลาด
ตามโครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563