เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.15 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กำหนดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตากประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 15,055 ชิ้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 14,795 ชิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 9,047 ชิ้น ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 3,995 ชิ้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 963 ชิ้น โรงเรียนพลูหลวงวิทยา จำนวน 1,200 ชิ้น รวมทั้งหมด 45,055 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายนักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเปิดภาคเรียน