เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยผู้ประสบภัย แก่นายบุญฤทธิ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง) ในโอกาสร่วมพิธีมอบเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ในการนี้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ หมู่ที่ 14 บ้านสบยมใต้ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

Tags: ตาก