เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวรินทร์ บรรจบกาญจน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางกัลยา จันทร์ศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยม
นายธวัชชัย เต็มชื่น อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 24/157 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 51 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก นายธวัชชัยฯ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ถูกเลิกจ้างงาน ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค และได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย