เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้
มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้โลหิตจำนวน 90 ราย/ยูนิต คิดเป็น 40,500 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 4 ราย และร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 100 ชิ้นด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้