เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภา มณีวัต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางเสริม นรรัตน์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ตำบลพลายวาส
2. นางสาวประไพ เสวตเวช อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม.
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย