เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภา มณีวัต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน
และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวสุภา คงเจริญ  อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ
2. นางสาวบุญช่วย เกิดพิทักษ์ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ตำบลพลายวาส
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield   และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย