เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ และนางศุภวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้สูงอายุ ราย น.ส.สมัย ขำพ่วง บ้านเลขที่ 113 หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค