เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ และนางศุภวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการ ราย นายสมเกียรติ เทียนศิริ
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค-บริโภค