เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนต์ชัย ศรีเทพ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางกัลยา จันทร์ศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยม นางประจวบ มนัสชล อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 198/11 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนางประจวบฯ อาศัยอยู่ตามลำพัง
ภายในบ้านชั้นเดียวซึ่งญาติให้อาศัยอยู่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 1,000 บาท ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย