เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางภูริชา ภิญโญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพล นวลวัฒน์ ปลัดอำเภอเคียนซา นายฉลาด ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอเคียนซาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน
และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซาเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวกัญจนา เม้งศิริ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ
2. นายจ่าง นาคสวาท อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย