เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางภูริชา ภิญโญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพล นวลวัฒน์ ปลัดอำเภอเคียนซานายฉลาด ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอเคียนซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน
และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซา เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางประกอบ ชูเกื้อ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเสด็จ
2. นางระเบียบ เกษตรชีวะ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสด็จ พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย