เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ตามโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน” ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางเจิม นวลมัย อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2.นางแต่ง คงรักษ์ อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 ม.1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
3.นางแย้ ทองโห้ย อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 ม.1 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท