เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และนายสมาน เมืองแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกกิ่งอำเภอท่าสองยาง นายอำเภอแม่ระมาด ปลัดอำเภอท่าสองยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 203 ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Tags: ตาก