เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน ประชาชนชาวอำเภอเกาะพะงันและแรงงานข้ามชาติร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 274 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 244 ยูนิต (คิดเป็น 85,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 30 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 244 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ด้วย