เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายอับดุลการิม  ดอเลาะ อายุ 53 ปี  ณ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Stroke) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้สอบถามอาการ และร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน, มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนดแก่คนไข้และครอบครัว พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวสูง และคำแนะนำคนไข้ที่มีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าให้ภรรยา เพื่อจะได้ช่วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพ